مدیریت طرح ها در یک نگاه

مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای تحقق اهداف و اولویت های توسعه ای صنعت پتروشیمی، نسبت به بسترسازی، تسهیل گری و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی اقدام می نماید. در حال حاضر تعداد 14 طرح جهش دوم، 35 طرح جهش سوم، 5 طرح زیربنایی و 5 طرح راهبردی در دست اجرا می باشد که مدیریت طرح ها وظیفه هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر طرح های مذکور را برعهده دارد.

93%
متوسط پیشرفت

فیزیکی طرح های جهش دوم

29%
متوسط پیشرفت

فیزیکی طرح های جهش سوم

83%
درصد مجموع

سرمایه گذاری انجام شده در طرح های جهش دوم تاکنون

تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

 • مرحله پیدایش در سال 1342 با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و در سال بعد نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد.
  1342
 • در مرحله گسترش اولیه و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه این صنعت به اجرا در آمد. از عمده اهداف این دوره، تأمین نیاز داخلی کشور به کود شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی جدید نظیر دوده، گوگرد، گاز مایع، سود سوز آور، کربنات و بی کربنات سدیم، پی وی سی و مواد نرم کننده پلاستیک بود.پلاستیک بود. احداث مجتمع های پتروشیمی رازی (شاهپور سابق)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز، خارگ، فارابی (ایران نیپون سابق)، و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام بخش عمده ای از احداث پتروشیمی بندر امام ( ایران ژاپن سابق) حاصل تلاش های این دوره بوده است .
  1342-1357
 • در این سال ها علیرغم شرایط دشوار جنگ و محاصره اقتصادی، تکمیل برخی از طرح¬های نیمه تمام از جمله توسعه پتروشیمی شیراز با حداکثر استفاده از منابع داخلی انجام شد. با اجرای برنامه¬های پنج ساله اول و دوم، توسعه پتروشیمی شامل بازسازي مجتمع¬هاي آسيب ديده در جنگ تحميلي، تکمیل و بهره برداری طرحهاي نیمه تمام و همچنین احداث طرح های جدید در پايان سال 1378 و انتهای برنامه دوم توسعه صنعت پتروشیمی، ظرفيت سالانه توليد این صنعت به 14 ميليون تن رسيد.
  1357-1367
 • در این سال ها علیرغم شرایط دشوار جنگ و محاصره اقتصادی، تکمیل برخی از طرح¬های نیمه تمام از جمله توسعه پتروشیمی شیراز با حداکثر استفاده از منابع داخلی انجام شد. با اجرای برنامه¬های پنج ساله اول و دوم، توسعه پتروشیمی شامل بازسازي مجتمع¬هاي آسيب ديده در جنگ تحميلي، تکمیل و بهره برداری طرحهاي نیمه تمام و همچنین احداث طرح های جدید در پايان سال 1378 و انتهای برنامه دوم توسعه صنعت پتروشیمی، ظرفيت سالانه توليد این صنعت به 14 ميليون تن رسيد.
  1367-1378
 • برنامه سوم توسعه، سرآغاز مرحله جهش و تثبیت در صنعت پتروشیمی ایران بود که اهدافی همچون توسعه صادرات و ارتقاء صنعت در صادرات غیر نفتی، گسترش خصوصی سازی و توجه خاص به تحقیق و توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های تولید جدید را برای دستیابی به هدف فروش ۲۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته بود.
  1378-1392
 • جهش دوم صنعت پتروشیمی از سال 1392 آغاز شده و شامل 45 طرح است. تا کنون تعداد 34 طرح از طرح های جهش دوم به بهره برداری رسیده اند و 11 طرح باقیمانده نیز تا پایان سال 1400 بهره¬برداری خواهند گردید. با اجرای طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال 1400، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 100حدود میلیون تن ) 80 درصد رشد نسبت به سال 92 ( رسیده و 4 میلیارد دلار (بر پایه قیمت های سال 95 ) بر درآمد این صنعت اضافه خواهد شد. حجم سرمایه¬گذاری برای 11 طرح باقیمانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی در حدود 1/7 میلیارد دلار است.
  1392-1400